دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

محورهای اصلی

 

تمام جنبه‌های نظری و کاربردی آنالیز هارمونیک و مباحث مرتبط در سایر علوم، مورد

هدف هیات موسس این سمینار است که طیف وسیعی از علوم از جمله علوم پایه، علوم مهندسی

و علوم پزشکی را پوشش می‌دهد. طبعا در هر سال برگزاری سمینار بر روی برخی محورها متمرکز است.

تمرکز دومین سمینار روی محورهای اصلی زیر است

                      آنالیز هارمونیک مجرد

                     جبر عملگرها

                     گروه های کوانتومی

                     فضاهای عملگری

                     نظریه موجکها و قابها


در حالت کلی، در بخش نظری می‌توان به محورهای زیر اشاره نمود

  آنالیز فوریه

•  آنالیز هارمونیک کلاسیک

•  آنالیز هارمونیک مجرد

•  ساختارهای جبری توپولوژیک

•  فضاهای توابع خاص

•  گروه‌ها و نیمگروه­های توپولوژیک

•  گروه‌های لی و نظریه نمایش

•   نظریه احتمال

•   نظریه ارگودیک

•  نظریه اندازه و انتگرالگیری

•  نظریه تقریب

•  نظریه جبرهای باناخ

•  نظریه عملگرها

•  نظریه موجک‌ها و قاب‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و در بخش کاربردی می‌توان محورهای زیر را بر شمرد

  آنالیز هارمونیک عددی

•  آنالیز هارمونیک گسسته

•   آنالیز هارمونیک محاسباتی

•  پردازش تصویر و سیگنال

•  دستگاه­های دینامیکی

•  علوم کامپیوتر

•  فرایند تصادفی

•  فیزیک ریاضی

•  گراف­ها و ترکیبیات حسابی

•  مخابرات بی سیم

•  معادلات انتگرالی

•  معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

•  مکانیک کوانتومی

• مهندسی پزشکی