کمیسیون

کمیسیون آنالیز هارمونیک به عنوان یکی از  نخستین کمیسیونهای تخصصی انجمن ریاضی ایران از  بهار  1392 فعالیت خود را  آغاز نمود و متناسب با توان بالای موجود در کشور در این زمینه تخصصی، سیاستگذاری همه جانبه و برنامه ریزی جهت نیل به آنها را  در دستور کار خود قرار داد تا در شان یکی از محورهای اصلی نقشه جامع علمی کشور خدمات خود را دنبال کند.

کمیسیون آنالیز هارمونیک، بروز همه وجوه ممتاز جامعه آنالیز هارمونیک کشور در چهارچوب ابلاغ انجمن ریاضی ایران را دنبال خواهد کرد و تمام تلاش خود را در این راستا به کار خواهد بست و البته انتظار دارد زمینه واقعی لازم برای این منظور  بویژه در دریافت نظرات تخصصی کمیسیون در همه امور مربوطه و  نیز تاثیر مستمر آن در شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران فراهم گردد تا فعالیت روزافزون آنالیز هارمونیک کشور همچنان در این چهارچوب باقی ماند.

 

وظایف کمیسیون:

  • ارایه مشاوره تخصصی در زمینه آنالیز هارمونیک به انجمن ریاضی ایران
  • تهیه پایگاه اطلاعات افراد متخصص و علاقمند به انالیز هارمونیک در کشور
  • انتقال نظرات اعضای زیر انجمن به شورای اجرایی و پیگیری جهت اعمال آنها
  • ایجاد وبگاه آنالیز هارمونیک کشور به عنوان پایگاه مجازی فعالیت زیرانجمن
  • برنامه ریزی برای برگزاری همایشهای تخصصی در آنالیز هارمونیک
  • تعریف جوایز در فعالیت های مختلف آموزشی و پژوهشی در آنالیز هارمونیک
  • ارایه خدمات مختلف علمی مورد نیاز کشور در زمینه آنالیز هارمونیک

 

اعضای کمیسیون:

 

• دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

•  دکتر غلامحسین اسلام زاده

•  دکتر سید مسعود امینی

•  دکتر عبدالرسول  پورعباس

•  دكتر محمد علي  پورعبدا...

•  دکتر علی رجالی

•  دکتر محمود لشکریزاده بمي

•  دکتر علیرضا مدقالچي

•  دكتر رسول نصراصفهاني

gy isfahan tehran bing mail web site God

 

 

 

 غشاخخ لخخلمث بشزثذخخن ذذز دثصس ئسد هحئ هئس عدهرثقسهفغ هقشد روحانی جمهوری اسلامی ایران خامنه ای خمینی قرآن شیعه انرژی هسته ای اصفهان تهران دانشگاه دانشجو سازمان سنجش ریاضی 

university google yahoo msn bbc cnn usa facebook university iran harmonic mathematics science technolo