دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

برنامه ها

 

برنامه دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها صرفا به صورت ارایه سخنرانی های تخصصی

 توسط سخنرانان مدعو خواهد بود که  جزئیات آن در زیر آمده است

 

•  فهرست سخنرانان:

    نیکو اسپرانک، دانشگاه واترلو، کانادا

     آدام اسکالسکی، موسسه ریاضی آکادمی علوم، لهستان

     ابراهیم سامعی، دانشگاه ساسکاچوآن، کانادا

     ایوان تادروف، دانشگاه کوئینز بلفاست، انگلستان

     عطاالله عسکری همت، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی، ایران

     محیا قندهاری، دانشگاه ساسکاچوآن، کانادا

     رجبعلی کامیابی گل، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران    

     مهرداد کلانتر، دانشگاه کارلتون، کانادا

 

•  عنوان سخنرانی‌ها:

 

Ataollah Askari HemmatShahid Bahonar University of Kerman, Iran

Polynomial wavelet type expansions on the sphere
 

Mahya Ghandehari University of Saskatchewan, Canada

(Continuous wavelet transforms and projections in L1(G
 

Rajab Ali Kamyabi Gol Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Fundamentals of wavelet analysis
 

Mehrdad Kalantar Carleton University, Canada

Asymptotic behavior of noncommutative convolution maps
 

Ebrahim Samei University of Saskatchewan, Canada

Weak and smooth synthesis sets of the Fourier algebra and their applications
 

Adam Skalski Polish Academy of Sciences, Poland

On the Haagerup property and property T for locally compact classical and quantum groups
 

Nico Spronk University of Waterloo, Canada

Subalgebras of Fourier-Stieltjes algebras
 

Ivan Todorov Queen's University Belfast, Northern Ireland, UK

((Invariant subspaces of collections of operators on B(L2(G  

 

•  برنامه سخنرانی‌ها:

        
Sunday
Jan. 5
Monday 
Jan. 6
Tuesday
Jan. 7

8:00-9:00

Registration

 

 

9:00-9:30

Opening

 

 

9:30-11:00

N. Spronk

I. Todorov

A. Skalski

11:00-11:30

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

11:30-13:00

A. Skalski

N. Spronk

I. Todorov

13:00 – 14:00

Lunch

Group Photo and Lunch

Lunch

14:00-15:30

E. Samei

A. Skalski

N. Spronk

15:30-16:00

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

16:00-17:30

I. Todorov

M. Ghandehari

M. Kalantar

17:30-18:30

R. Kamyabi Gol

A. Askari Hemmat

 Problem Session