شرکت کنندگان

چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها
ردیف نام نام خانوادگیمرتب‌سازی نزولی سمت دانشگاه محل تحصیل - خدمت
1 حمیده آذرمی دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهد
2 حمزه ابراهیمی دانش‌آموخته‌ی دکترا دانشگاه اصفهان
3 حدیث ابراهیمی نژاد دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری
4 حمیدرضا ابراهیمی ویشکی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
5 فاطمه اختری دانش‌آموخته‌ی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان
6 بهنوش اخوه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
7 حليمه اردكاني هیئت علمی دانشگاه پيام نور
8 محمد علی اردلانی هیئت علمی دانشگاه کردستان
9 یوسف استارمی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
10 مریم اسفندانی دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان
11 الناز اسگویی هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
12 غلامحسین اسلام زاده هیئت علمی دانشگاه شیراز
13 فاطمه اسماعیل‌زاده هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
14 حسین اسماعیلی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز

صفحه‌ها