چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

درباره سمینار

آنالیز هارمونیک، سهم قابل توجهی از پژوهش‌های اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترای ریاضی کشور را به خود اختصاص داده است و بخش مهمی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در این زمینه را نیز ریاضیدانان ایرانی انجام می‌دهند. به علاوه، این زمینۀ تخصصی نه تنها رده‌های متعددی از رده‌بندی موضوعی ریاضی را پوشش می‌دهد و با رده‌های بسیاری نیز مرتبط است، بلکه در طیف وسیع و متنوعی از علوم کاربرد دارد.

لذا ایجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر در این زمینه، ضروری به نظر رسید و در پی آن، همراهی جمعی از صاحب‌نظران در آنالیز هارمونیک مجرد و کاربردی، منجر به پیشنهاد برگزاری سمینارهای سالانه در این زمینه شد. این پیشنهاد با تصویب انجمن ریاضی ایران مواجه گردید تا با تحقق این رخداد علمی از آغاز دهۀ جاری، راه برای ارتقای کمی و کیفی ایران در حد یک مرجع بین‌المللی در زمینۀ آنالیز هارمونیک و کاربردها، هموار شود.

پس از طی این مراحل، اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها در دانشگاه صنعتی اصفهان و دومین سمینار در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در تهران و سومین سمینار در دانشگاه یزد برگزار گردید. به لطف پروردگار دانشگاه خوارزمی با توجه به توان بالای موجود در کشور با برگزاری

چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

با حضور جمعی تخصصی به شناسایی و ارتباط پژوهشگران و ترویج جنبه‌های نظری و کاربردی این زمینه می‌پردازد.

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه 30 دی‌ماه و پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه 1394