سومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

هزینه ها

عنوان هزینه

اعضای هیئت علمی 

و انجمن ریاضی

دانشجویان و دانش آموختگان  

تحصیلات تکمیلی

  سایر افراد       
    ثبت نام

     2،000،000 ریال        

     1،500،000 ریال            3،000،000 ریال

    غذا (روزانه)

      400،000 ریال      

      400،000 ریال  

      400،000 ریال
   اسکان 

از قسمت منوی سمینار

ملاحظه نمایید     

از قسمت منوی سمینار

ملاحظه نمایید    

  

از قسمت منوی سمینار

ملاحظه نمایید    

     

*   مکان و شرایط اسکان اعصای هیئت علمی تا تاریخ 5 دی ماه  اعلام خواهد شد.

شرکت کنندگان محترم لازم است روزهای مورد نظر برای اسکان را هنگام ثبت نام نهایی مشخص کنند  و مجموع هزینه ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ 10 دی‌ماه 1393 واریز نمایند.

برای واریز وجه هزینه‌های سمینار به صورت اینترنتی (الکترونیکی) به لینک زیر مراجعه نمایید
 
 
نوع کاربری را  "سایر اشخاص حقیقی" انتخاب نمایید،
 
واحد دریافت کننده وجه را دانشکده ریاضی انتخاب کنید،
 
و سبس موضوع واریز وجه را سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها اختیار نمایید.
در نهایت از قسمت ثبت نام نهایی سایت سمینار، شناسه دریافتی را به عنوان شماره فیش و تصویر رسید دریافتی را بارگذاری نمایید.
 

برای واریز وجه به صورت بانکی به حساب شماره  2007517567  بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد به نام درامد دانشگاه یزد  کد 55 یا کد 11 و شناسه پرداخت 200/12

واریز نمایند (قابل توجه اینکه برای واریز وجه به شماره دانشجویی نیاز است ولی شما از شناسه پرداخت به عنوان شماره دانشجویی برای واریز وجه استفاده کنید) و اسکن فیش ثبت نامی را از قسمت ثبت نام نهایی ارسال نمایند.

هزینه اسکان هتل برای افرادی که مایل باشند، متعاقبا اعلام خواهد شد.