دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

ثبت نام نهایی

 

پژوهشگر گرامی؛

زمان ثبت نام نهایی، در دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، به اتمام رسیده است.

پنهان کن مشخصات
نام خود را وارد کنید.
نام خانوادگی خود را وارد کنید.
برای دریافت پیام تایید ثبت نام و سایر دستورالعمل ها ایمیل خود را وارد کنید.
پنهان کن شماره فیش یا تصویر فیش پداختی
بارگذاری فیش پرداختی
تصویر فیش پرداختی خود را بارگذاری نمایید. برای ارسال بیش از یک تصویر، کافی است ابتدا یکی را بارگذاری کرده سپس اقدام به بارگذاری سایر تصاویر نمایید.
پنهان کن سایر اطلاعات
تاریخ های مورد نظر برای اسکان را انتخاب کنید.