دومین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

هزینه‌ها و اسکان

 

عنوان هزینه

اعضای هیئت علمی

دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترا

ثبت نام و ناهار

1،000،000 ریال

700،000 ریال

اسکان و صبحانه

برای هر شب 200،000 ریال

برای هر شب 150،000 ریال

 
 
جهت اسکان شرکت کنندگان گرامی در سمینار، مهمانسرای پژوهشگاه دانشهای بنیادی واقع در ساختمان فرمانیه و نیز مهمانسرای دانشگاه اصفهان واقع در خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر، در نظر گرفته شده است. شرکت کنندگان محترم لازم است روزهای مورد نظر برای اسکان را هنگام ثبت نام نهایی مشخص نمایند و مجموع هزینه ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ 30 آذر ماه 1392 به

حساب سیبا به شماره  2172149001004  نزد بانک ملی ایران به نام پژوهشگاه دانشهای بنیادی

واریز و تصویر فیش واریزی را در قسمت ثبت نام نهایی بارگذاری و ارسال نمایند.